Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, pacjenta i pracownika w nierównej walce z ubezpieczycielem, szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie)

Obsługujemy klientów z całej Polski

Bezpłatna analiza sprawy

Właściciel Kancelarii Radcowskiej Paweł Oroń

Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie  Magister Prawa i Administracji, ukończona aplikacja radcowska (wpis na listę radców prawnych nr KR-3128). Absolwent Studiów Podyplomowych Akademii Górniczo – Hutniczej  w Krakowie- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Wieloletni pracownik jednych z największych w Polsce zakładów ubezpiezeń.

 

 

Radca prawny - Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. "O radcach prawnych".

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Należy pamiętać, że powyższy, rygorystyczny obowiązek, dotyczy osób wpisanych na listę radców prawnych. 

Zakres usług

Błąd medyczny

Komunikacja (wypadki drogowe, kolizje drogowe)

Grupowe ubezpieczenie (pracownicze) na życie

 

Wypadek przy pracy

Nowoczesne rolnictwo (dotacje,   innowacje, ubezpieczenia rolne)

Przedsiębiorca, Biznes, Prawo pracy

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania