Błąd organizacyjny

Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia za błąd organizacyjny.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse pacjenta w nierównej walce ze szpitalem, lekarzem czy ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń za błąd medyczny (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).


 

Błąd organizacyjny podmiotu leczniczego polega na niewłaściwej jego organizacji oraz niewłaściwej organizacji pracy personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki).

Przejawem błędu organizacyjnego są niewłaściwe decyzje dyrektorów szpitali, ordynatorów, kierowników klinik, szefów zespołów operacyjnych, pielęgniarek oddziałowych.

Przykładami błędu organizacyjnego są m.in.: za mała liczba lekarzy, używanie niesprawnego sprzętu.

Błąd organizacyjny może zostać popełniony przez osobę, która pełni funkcje kierownicze i nadzorcze.


 

Trafiłeś w miejsce, gdzie wszystko jest już przygotowane i jest dla Ciebie. Najgorsze minęło. Twoje ciało może się skupić na własnych siłach obronnych i na niczym więcej. Pozwól swojemu sercu i umysłowi wprowadzić się w stan, jaki zapewni szybkie fizyczne i psychiczne wyzdrowienie a nam prowadzić Twoje sprawy. Możesz się teraz czuć całkiem spokojny i bezpieczny.


 

Błąd organizacyjny

Błąd organizacyjny

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania