Radca Prawny Paweł Oroń (KR-3128)

Ukończył studia prawnicze a nastepnie aplikację radcowską na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie (wpis na listę radców nr KR-3128).

Absolwent studiów podyplomowych – Bezpieczeństwo i higiena pracy, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Studia podyplomowe -Prawo medyczne i bioetyka, Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji - 2017/2018

Uczestnik licznych, certyfikowanych szkoleń podnoszących kompetencj zawodowe.     

Wieloletni pracownik jednych z największych w Polsce ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń). W ramach pełnionych obowiązków sporządzał opinie dotyczące zasadności wnoszonych przeciwko ubezpieczycielowi roszczeń (pozwy sądowe) wydając decyzje co do ich zasadności (uznanie) lub podjęcia obrony sądowej. W sprawach prowadzonych przed Sądami Powszechnymi opiniował zasadność wnoszenia środków zaskarżenia od wydanych orzeczeń (wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty). Wyżej wymienione zadania dotyczyły spraw z zakresu różnego rodaju ubezpieczeń z terenu całej Polski, dzięki czemu od strony praktycznej poznał spory sądowe z jakimi ubezpieczony jak i ubezpieczyciel się spotykają. Doskonale rozumie pojawiające się problemy, zarówno na etapie procesu likwidacyjnego szkody jak i postępowania przedsądowego oraz sądowego. Jego obowiązki to również reprezentacja ubezpieczyciela w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Finansowym oraz Rzecznikiem Konsumentów.

radca prawny Paweł Oroń

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania