Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Strona główna

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (ubezpieczonego/uposażonego), pacjenta i pracownika w nierównej walce z ubezpieczycielem, szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych
z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie)

Obsługujemy klientów z całej Polski

Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Magister Prawa i Administracji, ukończona aplikacja radcowska (wpis na listę radców prawnych nr KR-3128). Absolwent Studiów Podyplomowych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka, Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji Wieloletni pracownik jednych z największych w Polsce zakładów ubezpiezeń.

Radca prawny – Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. „O radcach prawnych”.

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Należy pamiętać, że powyższy, rygorystyczny obowiązek, dotyczy osób wpisanych na listę radców prawnych.

Zakres usług

Błąd medyczny

Komunikacja (wypadki drogowe, kolizje drogowe)

Grupowe ubezpieczenie (pracownicze) na życie

Wypadek przy pracy

Nowoczesne rolnictwo (dotacje, innowacje, ubezpieczenia rolne)

Przedsiębiorca, Biznes, Prawo pracy