Błąd terapeutyczny

Dochodzenie odszkodowania/zadośćuczynienia za błąd terapeutyczny.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse, pacjenta w nierównej walce ze szpitalem, lekarzem czy ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych
z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie) za błędy lekarskie.

Błąd terapeutyczny ma miejsce w drugim etapie leczenia tj. po tym gdy postawiono określone rozpoznanie choroby i nastąpił proces leczniczy (terapeutyczny), zmierzający do wyleczenia choroby i wyeliminowania rozstroju zdrowia.

Błąd terapeutyczny/błąd w leczeniu polega na zastosowaniu niewłaściwej metody lub sposobu leczenia lub na zaordynowaniu niewłaściwego leku.

Błąd terapeutyczny może być spowodowany błędem diagnostycznym, stanowić konsekwencję nieprawidłowego rozpoznania. Błąd terapeutyczny może powstać także pomimo, że diagnoza choroby postawiona została poprawnie, ale błąd ten polega na tym, że zastosowano niewłaściwą metodę oraz dalsze postępowanie lecznicze.

Przykładami błędu terapeutycznego są m.in. przepisanie niewłaściwego leku, nieskierowanie do szpitala, niewłaściwe przeprowadzenie operacji (częste błędy terapeutyczne).

 

Trafiłeś w miejsce, gdzie wszystko jest już przygotowane i jest dla Ciebie. Najgorsze minęło. Twoje ciało może się skupić na własnych siłach obronnych i na niczym więcej. Pozwól swojemu sercu i umysłowi wprowadzić się w stan, jaki zapewni szybkie fizyczne i psychiczne wyzdrowienie a nam prowadzić Twoje sprawy. Możesz się teraz czuć całkiem spokojny i bezpieczny.

Błąd terapeutyczny

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania