Nowoczesne rolnictwo, dotacje, wnioski o dotacje, innowacje, ubezpieczenia rolne, wypadek w rolnictwie, dochodzenie odszkodowań za
wypadki w gospodarstwie rolnym, pożar budynku, grad, szkody w uprawach

Ponieważ rolnictwo to przede wszystkim sprawna organizacja i odpowiedzialne gospodarowanie a praca Rolnika to teraz coś więcej niż uprawa roślin i hodowla zwierząt, kancelaria wyspecjalizowała się w efektywnym pomaganiu przy prowadzeniu gospodarstwa.

Skuteczny Gospodarz wypełnia wnioski, pozyskuje dotacje, dochodzi odszkodowań za zniszczone plony (i nie tylko), zatrudnia pracowników
a także podpisuje umowy na produkcję i dostawy owoców czy warzyw. W pewnych sytuacjach przekazuje majątek dzieciom albo załatwia sprawy spadkowe.  Są to kwestie skomplikowane i wymagające fachowej wiedzy.

Mając na uwadze, że nie każdy musi znać się na wszystkim, wyręczamy Rolnika w załatwianiu formalności, wypełniamy dokumenty, interpretujemy prawo oraz reprezentujemy przed organami administarcji publicznej czy sądem.
Tym samym stajemy się realnym wsparciem dla niego i jego rodziny.

Zasady przyjmowania wniosków

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego. Czym różnią się te tryby działania pokazuje schemat.

Chcę złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Mój spór jest rozstrzygany przez sąd i chcę złożyć wniosek o tzw. istotny pogląd

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania

1 / 1