Błąd diagnostyczny

Dochodzenie odszkodowania/zadośćuczynienia za błąd diagnostyczny.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse, pacjenta w nierównej walce ze szpitalem, lekarzem czy ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych
z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie) za błędy lekarskie.


Błąd diagnostyczny powstaje na początku procesu leczniczego, na etapie stawiania diagnozy.
Błąd diagnostyczny polega na stwierdzeniu przez lekarza choroby nieistniejącej (pacjent jest zdrowy), bądź na nierozpoznaniu choroby istniejącej (pacjent jest chory) bądź na rozpoznaniu choroby innej niż ta, na która faktycznie cierpi pacjent.
Błąd diagnostyczny spowodowany jest m.in. nierzetelnie przeprowadzonym wywiadem medycznym, nieprawidłowym zbadaniem pacjenta, niewykonaniem badań dodatkowych (specjalistycznych), niepoprawna analiza wyników zleconych badań.

Trafiłeś w miejsce, gdzie wszystko jest już przygotowane i jest dla Ciebie. Najgorsze minęło. Twoje ciało może się skupić na własnych siłach obronnych i na niczym więcej. Pozwól swojemu sercu i umysłowi wprowadzić się w stan, jaki zapewni szybkie fizyczne i psychiczne wyzdrowienie a nam prowadzić Twoje sprawy. Możesz się teraz czuć całkiem spokojny i bezpieczny.

Błąd diagnostyczny

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania