Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze

Kancelaria współpracuje z biurem doradztwa aktuarialnego oraz specjalistą z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka, matematyka w bankowości i finansach)

Wyliczenie rezerw na świadczenia pracownicze w oparciu
o przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładające na pracodawcę (przedsiębiorce) okreslone obowiązki względem pracownika (np.: odprawy emerytalne i rentowe, inne świadczenia obowiązkowe – przy użyciu modeli matematycznych.