Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Błąd medyczny

Dochodzenie odszkodowań – błąd lekarski, odszkodowanie – błąd medyczny, odszkodowanie – błąd diagnostyczny , błąd terapeutyczny , odszkodowanie za zakażenie szpitalne, odszkodowanie od szpitala, odszkodowanie od lekarza

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, pacjenta i pracownika w nierównej walce z ubezpieczycielem, szpitalem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Pacjent ma prawo dochodzić wszelkich roszczeń za doznany podczas leczena uszczerbek (szkoda, ból, krzywda).
Za błąd medyczny (w sztuce lekarskiej) lekarz może ponieść odpowiedzialność cywilną, karną i dyscyplinarną.