Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Ubezpieczenie kredytu bankowego (pożyczki)

Ubezpieczenie kredytu bankowego – Skuteczne dochodzenie odszkodowania z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego lub pożyczki w przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela.

Jesteśmy ekspertami w rozwiązywaniu najbardziej wymagających i skomplikowanych problemów. Nasze usługi są skierowane do klientów, którzy poszukują profesjonalnej pomocy w trudnych sytuacjach.

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie świadczeń (odszkodowań) z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego lub pożyczki (umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy). Dochodzimy roszczeń w  przypadku śmierci ubezpieczonego lub jego poważnego zachorowania oraz w każdym innym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

Skontaktuj się z nami

Nasza misja

Kancelaria powstała by wyrównać szanse zobowiązanego do spłaty kredytu/pożyczki, (spadkobierca, ubezpieczony, uposażony, inny uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń i 7 lat w kancelarii radcowskiej), a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie i skutecznie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Praktyka i doświadczenie. Ubezpieczenie kredytu bankowego

Bogate doświadczenie radcy prawnego Pawła Oronia w dziedzinie ubezpieczeń stanowi niezwykłą wartość dla klientów. Przez siedem lat pracy w dwóch największych zakładach ubezpieczeń i niemalże taki sam okres w kancelarii radcowskiej, miał on niepowtarzalną okazję poznać wszystkie aspekty branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu ma głębokie zrozumienie procesów, procedur i praktyk panujących w tej dziedzinie. Zna najważniejsze, kluczowe zagadnienia związane z ubezpieczeniami, w szczególności ubezpieczeniami kredytów bankowych (ubezpieczenia na życie). Jego znajomość branży, wiedza i doświadczenie dają mu przewagę nad każdym zakładem ubezpieczeń, co przekłada się na korzyść klientów, którzy otrzymują kompleksową i opartą na indywidualnym podejściu ochronę prawną. Wartość doświadczenia w ubezpieczeniach jest nie do przecenienia. Klienci mogą polegać na jego wiedzy, umiejętnościach i długotrwałym zaangażowaniu. Jest to gwarancją wysokiej jakości usług oraz optymalnych rozwiązań prawnych.

Radca prawny Paweł Oroń

Radca prawny Paweł Oroń osobiście dołoży wszelkich starań aby mieli Państwo pełną satysfakcję z podjętej współpracy, dbając o profesjonalizm, efektywność i pełne zaangażowanie w każdy aspekt prowadzonej sprawy.

Ubezpieczenie kredytu bankowego

Zapewniamy analizę i wybór najskuteczniejszego oraz najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy jest dla nas priorytetem, dlatego dużą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne). Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

DARMOWA ANALIZA SPRAWY
OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

Bardzo często zawarcie umowy kredytu (pożyczki) wiąże się z obowiązkiem przystąpienia kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) do umowy ubezpieczenia na życie, która jest zabezpieczeniem dla banku spłaty, pozostałego po śmierci ubezpieczonego zadłużenia.

Równie często, w przypadku śmierci ubezpieczonego kredytobiorcy lub wystąpienia u niego ciężkiej choroby, ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia, a bank nie jest zainteresowany dochodzeniem od niego roszczeń. Wynika to z faktu, że zobowiązanymi do spłaty zadłużenia z umowy kredytu (pożyczki) są spadkobiercy ewentualnie inni zobowiązani (np. pozostały kredytobiorca, poręczyciel).

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia, powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz (nie musisz!) – zadzwoń.

Obsługujemy klientów z całej Polski

Opisz swój problem w mailu – odpiszemy

Specjalizacja kancelarii to m.in dochodzenie odszkodowań z ubezpieczeń bankowych (ubezpieczenie kredytu bankowego, pożyczki), grupowych, pracowniczych (umowa ubezpieczenia). reklamacje (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela), odszkodowania za zgon (śmierć) ubezpieczonego, dochodzenie roszczeń na rzecz uprawnionych (uposażony, spadkobierca).

Pomagamy uzyskać świadczenie w razie odmowy wypłaty odszkodowania a także doradzamy jak postępować z bankiem (pomoc przy umowie cesji wierzytelności).