Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Błąd techniczny

Dochodzenie odszkodowania/zadośćuczynienia za błąd techniczny

Kancelaria powstała by wyrównać szanse, pacjenta w nierównej walce
ze szpitalem, lekarzem czy ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych
z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń za błędy lekarskie (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Błąd techniczny polega na niewłaściwym (pod względem technicznym) wykonaniu badania diagnostycznego lub zabiegu.

Błąd techniczny może powstać na każdym etapie leczenia (błąd diagnostyczny czy terapeutyczny).

Przykładami błędu technicznego są m.in.: pozostawienie ciał obcych
w organizmie, podanie pacjentowi w trakcie zabiegu, krwi niezgodnej grupowo.

Błąd techniczny może zostać popełniony przez każdego pracownika opieki zdrowotnej, np operatora urządzeń diagnostycznych, pielęgniarkę, lekarza.