Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Błąd terapeutyczny

Dochodzenie odszkodowania/zadośćuczynienia za błąd terapeutyczny.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse, pacjenta w nierównej walce ze szpitalem, lekarzem czy ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych
z umów ubezpieczenia  a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie) za błędy lekarskie.

Błąd terapeutyczny ma miejsce w drugim etapie leczenia tj. po tym gdy postawiono określone rozpoznanie choroby i nastąpił proces leczniczy (terapeutyczny), zmierzający do wyleczenia choroby i wyeliminowania rozstroju zdrowia.

Błąd terapeutyczny/błąd w leczeniupolega na zastosowaniu niewłaściwej metody lub sposobu leczenia lub na zaordynowaniu niewłaściwego leku.

Błąd terapeutyczny może być spowodowany błędem diagnostycznym, stanowić konsekwencję nieprawidłowego rozpoznania. Błąd terapeutyczny może powstać także pomimo, że diagnoza choroby postawiona została poprawnie, ale błąd ten polega na tym, że zastosowano niewłaściwą metodę oraz dalsze postępowanie lecznicze.

Przykładami błędu terapeutycznego są m.in. przepisanie niewłaściwego leku, nieskierowanie do szpitala, niewłaściwe przeprowadzenie operacji (częste błędy terapeutyczne).