Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Auto-casco

Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty odszkodowania, powołując się na regulaminowe wyłączenia
i ograniczenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz – zadzwoń.

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie od ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) świadczeń należnych osobom, pokrzywdzonym odmowną decyzją ubezpieczyciela.

Auto-casco to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta, pacjenta i pracownika w nierównej walce z ubezpieczycielem (zakłade ubezpieczeń), szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

ac