Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

 

Zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty świadczenia za śmierć (zgon) ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem, powołując się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, choroby sprzed początku odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne wyłączenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz – zadzwoń/napisz.

Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia i zaawansowanej wiedzy.

Kontakt

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (uposażony, uprawniony) w nierównej walce z ubezpieczycielem, szpitalem czy pracodawcą. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych
z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy (7 lat w największych zakładach ubezieczeń), profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Zapewniamy analizę i wybór najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy bez angażowania sądu jest dla nas priorytetem dlatego całą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne). Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

Specjalizacja kancelarii to dochodzenie od ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń) świadczeń należnych osobom, pokrzywdzonym odmowną decyzją ubezpieczyciela.

Przedmiotem ubezpieczenia może być życie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia może obejmować śmierć (zgon) ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem. W przypadku śmierci (zgonu) ubezpieczonego, ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) powinien wypłacić osobie uprawnionej (uposażony, spadkobierca, inny) świadczenie w wysokości określonego % wskazanej w umowie ubezpiczenia tzw. sumy ubezpieczenia (świadczenie). Nie zawsze jednak ubezpieczyciel wywiązuje się ze swojego obowiązku.

Praktyka i doświadczenie. Zgon ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

Bogate doświadczenie radcy prawnego Pawła Oronia w dziedzinie ubezpieczeń stanowi niezwykłą wartość dla klientów. Przez siedem lat pracy w dwóch największych zakładach ubezpieczeń i niemalże taki sam okres w kancelarii radcowskiej, miał on niepowtarzalną okazję poznać wszystkie aspekty branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu ma głębokie zrozumienie procesów, procedur i praktyk panujących w tej dziedzinie. Zna najważniejsze, kluczowe zagadnienia związane z ubezpieczeniami, w szczególności ubezpieczeniami kredytów bankowych (ubezpieczenia na życie). Jego znajomość branży, wiedza i doświadczenie dają mu przewagę nad każdym zakładem ubezpieczeń, co przekłada się na korzyść klientów, którzy otrzymują kompleksową i opartą na indywidualnym podejściu ochronę prawną. Wartość doświadczenia w ubezpieczeniach jest nie do przecenienia. Klienci mogą polegać na jego wiedzy, umiejętnościach i długotrwałym zaangażowaniu. Jest to gwarancją wysokiej jakości usług oraz optymalnych rozwiązań prawnych.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach i obowiązującym prawie.