Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Dotacje unijne dla rolników

Dotacje unijne dla rolników

 • Rozwój gospodarstw
 • Wzmacnianie przedsiębiorczości

Kancelaria specjalizuje się w sporządzaniu wnosków o dotacje unijne dla rolników w tym w szczególności:

 • poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”
  nabór obszar a, b, c i d. I kwartał 2018 r. – obszar d II kwartał 2018 r. – obszar: a, b, c
 • poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników”
  I kwartał 2018 r
 • poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)
  I kwartał 2018 r
 • poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych
  I kwartał 2018 r
 • poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – zakłady przetwórcze
  I kwartał 2018 r. (ogłoszenie o naborze w grudniu 2017 r.)

Wsparcie dla rolnictwa, wnioski o dotacje unijne (dofinansowanie)

Ponieważ rolnictwo to przede wszystkim sprawna organizacja i odpowiedzialne gospodarowanie a praca Rolnika to teraz coś więcej niż uprawa roślin i hodowla zwierząt, kancelaria wyspecjalizowała się w efektywnym wspieraniu Rolnika przy prowadzeniu gospodarstwa.

Skuteczny Gospodarz wypełnia wnioski, pozyskuje dotacje i środki unijne, dochodzi odszkodowań za zniszczone plony (i nie tylko), zatrudnia pracowników a także podpisuje umowy na produkcję i dostawy owoców czy warzyw. W pewnych sytuacjach przekazuje majątek dzieciom albo załatwia sprawy spadkowe. Są to kwestie skomplikowane i wymagające fachowej wiedzy.

Mając na uwadze, że nie każdy musi znać się na wszystkim, wyręczamy Rolnika w załatwianiu formalności, wypełniamy dokumenty, interpretujemy prawo oraz reprezentujemy przed organami administarcji publicznej czy sądem. Tym samym stajemy się realnym wsparciem dla niego i jego rodziny.