Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Błąd organizacyjny

Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia za błąd organizacyjny.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse pacjenta w nierównej walce ze szpitalem, lekarzem czy ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń za błąd medyczny (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).


Błąd organizacyjny podmiotu leczniczego polega na niewłaściwej jego organizacji oraz niewłaściwej organizacji pracy personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki).

Przejawem błędu organizacyjnego są niewłaściwe decyzje dyrektorów szpitali, ordynatorów, kierowników klinik, szefów zespołów operacyjnych, pielęgniarek oddziałowych.

Przykładami błędu organizacyjnego są m.in.: za mała liczba lekarzy, używanie niesprawnego sprzętu.

Błąd organizacyjny może zostać popełniony przez osobę, która pełni funkcje kierownicze i nadzorcze.