Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Grupowe ubezpieczenie na życie pracownicze

Grupowe ubezpieczenie na życie pracownicze. Ubezpieczenie na wpadek zgonu ubezpieczonego, wystąpienia ciężkiej choroby, niezdolności do pracy, inne.

Grupowe ubezpieczenie na życie pracownicze. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia? Powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, niespełnienie definicji, karencję?Przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, inne? Używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz? Nie musisz – zadzwoń.

Zajmujemy się najbardziej wymagającymi i skomplikowanymi sprawami, które wymagają szczególnego podejścia i zaawansowanej wiedzy.

Zapewniamy analizę i wybór najlepszego oraz najtańszego sposobu dochodzenia odszkodowań. Dochodzenie roszczeń jest zawsze dostosowane do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Szybkie i polubowne zakończenie sprawy, jest dla nas priorytetem, dlatego całą uwagę skupiamy na postępowaniu przedsądowym (reklamacyjne, polubowne). Kierowanie sprawy na drogę sądową jest ostatecznością.

Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta (ubezpieczony, uposażony, uprawniony) w nierównej walce z odmawiającą wypłaty świadczenia, instytucją finansową (ubezpieczyciel, bank). Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia (7 lat w dwóch największych zakładach ubezpieczeń), a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

DARMOWA ANALIZA SPRAWY

OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

Opisz swój problem w mailu – odpiszemy

Specjalizacja kancelarii to m.in dochodzenie odszkodowań z ubezpieczeń grupowych, pracowniczych (umowa ubezpieczenia).  Także reklamacje (odwołanie od decyzji ubezpieczyciela) i odszkodowania za zgon (śmierć) ubezpieczonego, także dochodzenie roszczeń na rzecz uprawnionych (uposażony, spadkobierca).

Ubezpieczenie grupowe to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą (ubezpieczający) a ubezpieczycielem na rzecz pracownika.

Pracownik przystępując do ubezpieczenia składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią umowy oraz OWU (ogólne warunki do umowy ubezpieczenia). I tu pojawiają się problemy – zdecydowana większość osób nie czyta OWU a ubezpieczyciel to wykorzystuje. OWU to integralna część umowy ubezpieczenia, jednak ich interpretacja nie zawsze musi być taka jaką przedstawia ubezpieczyciel.

Pomagamy uzyskać świadczenie w razie odmowy wypłaty odszkodowania.