Kancelaria Radcowska Paweł Oroń            

ul. Rynek Dębnicki 6/1
30-319 Kraków  
                                          

Telefon: +48 535 999 241
Mail: biuro@paweloron.pl  

NIP: 679-290-5368
REGON: 121538697 

Bank:  Deutsche Bank
Konto: 86 1910 1048 2124 0002 6973 0001

 

Kancelaria

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Spotkania również w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

ul. Pułkownika Francesco Nullo 8,
31-543 Kraków

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Jeśli potrzebujesz pomocy to napisz do nas.

Zasady przyjmowania wniosków

Złożyłeś już reklamację bezpośrednio do podmiotu rynku finansowego? Została ona odrzucona? Zobacz jak Rzecznik Finansowy może Ci pomóc w ramach postępowania interwencyjnego lub polubownego. Czym różnią się te tryby działania pokazuje schemat.

Chcę złożyć bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez Rzecznika Finansowego

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym

Mój spór jest rozstrzygany przez sąd i chcę złożyć wniosek o tzw. istotny pogląd

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania

1 / 1