Polityka Prywatności. Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. Nota prawna

Polityka prywatności Serwisu www.paweloron.pl, www.paweloron.eu

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwisy www.paweloron.pl, www.paweloron.eu.  Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Kancelaria Radcowska Paweł Oroń z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków, NIP6792905368, REGON 121538697. Przez Serwis  rozumie się strony internetowe www.paweloron.pl, www.paweloron.eu Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. (Dane osobowe to np. podstawowe dane o Użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni). Przetwarzanie danych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach oraz innych funkcjonalnościach informacje, - poprzez gromadzenie plików “cookies”. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.  Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Dane podane w formularzu oraz innych funkcjonalnościach są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego oraz w celach statystycznych mających na celu poprawę funkcjonowania Serwisu. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi powinno się zapoznać.

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologi 

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować Serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne (najczęściej niewielkie pliki tekstowe) wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Urzytkownik do urządzenia użytkownika.  Użytkownik to osoba, która przegląda Serwis oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego oraz innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.  Urządzenie to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego, Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. Formularz Kontaktowy to elektroniczny formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie. W serwisie wykorzystywane są  następujące ciasteczka:

Własne:

  • akceptacja cookie (czas przechowywania: rok, funkcjonalne)
  • sonda (czas przechowywania: maksymalny, stałe, niezbędne)
  • strona zabezpieczona hasłem (czas przechowywania: godzina, funkcjonalne)

Zewnętrzne:

  • google recaptcha (jeśli formularz z re-captcha)
  • google analytics (jeśli klient poda klucz google analytics)
  • youtube (jeśli video na stronie)

Serwis korzysta z usługi Google Analytics. Zasady, na jakich ta usługa zbiera i przetwarza dane znajdują się na stronie „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów”, która znajduje się na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce: Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia lub elementy serwisów społecznościowych.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Nota prawna

Żaden z elementów zamieszczonych w serwisie www.paweloron.pl, www.paweloron.eu nie stanowi porady prawnej, wykładni (interpretacji) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest też opinią prawną.  Materiały w serwisie www.paweloron.pl, www.paweloron.eu mają charakter wyłącznie informacyjny.  Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte w oparciu o zamieszczone w serwisie www.paweloron.pl, www.paweloron.eu informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.  W celu uzyskania porady prawnej lub opinii, należy skontaktować się telefonicznie, mailowo bądź osobiście z Kancelarią Radcowską Paweł Oroń.

 

 

 

Dochodzenie odszkodowań ubezpieczenie grupowe, pracownicze, umowa ubezpieczenia, odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, zakład ubezpieczeń, odszkodowanie za zgon ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego, uposażony, świadczenie, odmowa wypłaty odszkodowania