Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Odmowa wypłaty ubezpieczenia na życie

Odmowa wypłaty ubezpieczenia na życie
Zapewniamy dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia na życie (także ubezpieczenie kredytu bankowego/pożyczki) z tyt. zgonu ubezpieczonego, ciężkiej choroby czy innych wypadków losowych.

Jeśli ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) odmawia wypłaty świadczenia za zgon ubezpieczonego lub ciężką chorobę powołując się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia swojej odpowiedzialności, choroby sprzed początku odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy, stan po użyciu alkoholu, przedawnienie, tudzież inne wyłączenia swojej odpowiedzialności, używa prawniczych sformułowań, których nie rozumiesz – zadzwoń.