Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

O mnie

Radca Prawny Paweł Oroń (KR-3128)

Radca Prawny Paweł Oroń Ukończył studia prawnicze a następnie aplikację radcowską na obszarze właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (wpis na listę radców nr KR-3128).

Absolwent studiów podyplomowych – Bezpieczeństwo i higiena pracy, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Absolwent studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka, Uniwersytet Jagielloński – Wydział Prawa i Administracji – 2017/2018

Uczestnik studiów podyplomowych – Prawo Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – 2021/2022

Uczestnik licznych, certyfikowanych szkoleń podnoszących kompetencji zawodowe.

Wieloletni pracownik jednych z największych w Polsce ubezpieczycieli (zakładów ubezpieczeń). W ramach pełnionych obowiązków sporządzał opinie dotyczące zasadności wnoszonych przeciwko ubezpieczycielowi roszczeń (pozwy sądowe) wydając decyzje co do ich zasadności (uznanie) lub podjęcia obrony sądowej. W sprawach prowadzonych przed Sądami Powszechnymi opiniował zasadność wnoszenia środków zaskarżenia od wydanych orzeczeń (wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty). Wyżej wymienione zadania dotyczyły spraw z zakresu różnego rodaju ubezpieczeń
z terenu całej Polski, dzięki czemu od strony praktycznej poznał spory sądowe z jakimi ubezpieczony jak i ubezpieczyciel się spotykają. Doskonale rozumie pojawiające się problemy, zarówno na etapie procesu likwidacyjnego szkody jak i postępowania przedsądowego oraz sądowego. Jego obowiązki to również reprezentacja ubezpieczyciela w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Finansowym oraz Rzecznikiem Konsumentów.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach i obowiązującym prawie.
radca prawny Paweł Oroń