Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Odmowa wypłaty ubezpieczenia

Odmowa wypłaty ubezpieczenia:
Jeśli otrzymałeś stanowisko instytucji finansowej z którego wynika, że nie przymuje ona odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie takie jak np. zgon ubezpieczonego czy ciężka choroba i nie zgadzasz się z nim, lub masz co do niego wątpliwości, skontaktuj się z nami.
Jeśli wydana decyzja jest dla Ciebie krzywdząca albo niesprawiedliwa i nie wiesz jak się od niej odwołać skontaktuj się z nami. 
Kancelaria powstała by wyrównać szanse klienta w nierównej walce z ubezpieczycielem. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przy  obsłudze roszczeń odszkodowawczych z umów ubezpieczenia,
a także na zdobytej wiedzy, profesjonalnie dochodzimy należnych naszym klientom świadczeń (świadczenie, odszkodowanie, zadośćuczynienie).