Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Ubezpieczenie na życie a samobójstwo: czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Ubezpieczenie na życie a samobójstwo: czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Wstęp

Ubezpieczenie na życie to jeden z najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych w Polsce. Pozwala ono bliskim na pokrycie kosztów związanych ze śmiercią ubezpieczonego, takich jak koszty pogrzebu, utrzymania rodziny czy spłaty kredytów.

Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku samobójstwa?

W myśl art. 833 Kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego, która nastąpiła w wyniku samobójstwa w ciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Okres ten może zostać skrócony do 6 miesięcy, jeśli tak stanowi umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia.

Wyjątki od zasady

Istnieje jednak kilka wyjątków od tej zasady. Odszkodowanie może zostać wypłacone.

Co zrobić w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku samobójstwa?

W przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku samobójstwa, uposażony powinien zgłosić to zdarzenie ubezpieczycielowi. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające przyczynę śmierci, takie jak akt zgonu, opinia lekarza medycyny sądowej lub postanowienie sądu.

Kancelaria prawna Paweł Oroń

W przypadku wątpliwości co do możliwości wypłaty odszkodowania w przypadku samobójstwa, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Kancelaria może pomóc w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela, a także w dochodzeniu roszczeń od osób trzecich, które przyczyniły się do śmierci ubezpieczonego.

Słowa kluczowe

ubezpieczenie na życie, samobójstwo, odszkodowanie, kancelaria prawna

Call to action

Jeśli zastanawiasz się, czy w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku samobójstwa wypłacone zostanie odszkodowanie, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela.