Kancelaria Radcowska
Paweł Oroń

Ubezpieczenie na życie – wyłączone zdarzenia: co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie na życie to produkt, który ma zapewnić ochronę finansową bliskim w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jednak nie wszystkie zdarzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową. W umowie ubezpieczenia na życie mogą być zawarte wyłączenia, które określają, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

Najczęstsze wyłączenia

Do najczęstszych wyłączeń w ubezpieczeniach na życie należą:

  • Samobójstwo – w myśl art. 833 Kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego, która nastąpiła w wyniku samobójstwa w ciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Okres ten może zostać skrócony do 6 miesięcy, jeśli tak stanowi umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia.
  • Działania wojenne – ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego, która nastąpiła w wyniku działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.
  • Działania osób trzecich – ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego, która nastąpiła w wyniku działań osób trzecich, jeśli ubezpieczony przyczynił się do tych działań lub nie podjął niezbędnych środków ostrożności, aby ich uniknąć.
  • Zaburzenia psychiczne – ubezpieczyciel może nie być zobowiązany do wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego, która nastąpiła w wyniku zaburzeń psychicznych, jeśli ubezpieczyciel nie był o nich świadomy w chwili zawierania umowy ubezpieczenia.

Co zrobić w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku wyłączenia?

W przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku zdarzenia wyłączonego z ochrony ubezpieczeniowej, uposażony powinien zgłosić to zdarzenie ubezpieczycielowi. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające przyczynę śmierci, takie jak akt zgonu, opinia lekarza medycyny sądowej lub postanowienie sądu.

Kancelaria prawna Paweł Oroń

W przypadku wątpliwości co do możliwości wypłaty odszkodowania w przypadku zdarzenia wyłączonego z ochrony ubezpieczeniowej, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Kancelaria może pomóc w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela, a także w dochodzeniu roszczeń od osób trzecich, które przyczyniły się do śmierci ubezpieczonego.

Słowa kluczowe

ubezpieczenie na życie, wyłączenia, odszkodowanie, kancelaria prawna

Call to action

Jeśli zastanawiasz się, czy w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku zdarzenia wyłączonego z ochrony ubezpieczeniowej wypłacone zostanie odszkodowanie, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela.